Kväll med Käll

"Annorlunda process och frejdig fräcka grepp" enligt tidskriften Arkitektur 2-2010.

Eller

Marken, träden och huset’Landskapsarkitekt Erik Käll berättar om sitt arbete med bostadsprojektet Hallsmycket Housing, Lerum – ritad av Tegnestuen Vandkusten.

Tid och Plats: Amuse, Länsmuseet. Tisdag 28 september, kl. 18.00.

 

Förtäring: Enklare mat och samt kaffe kommer att finnas

 

Föranmälan

Sker till sofia.wulff@wspgroup.se senast den 22/9 så att kocken vet hur många som kommer

 

Väl mött!/ Styrelsen


 


LUNCHTRÄFFAR I HÖST

Medlemmar i Sveriges Arkitekter Örebro kommer under hösten att kunna träffas vid flera tillfällen. Första tisdagen i varje månad blir en fast dag för Arkitektlunch på Amuse, Länsmuseets restautang. Luncherna är tänkta som ett forum möten med arkitektkollegor. De kan också samordnas med tillexempel en presentation.

Att skriva in i kalendern 2010:                              5 oktober

2 november

7 december

 


RSS 2.0