Dystopier på Pecha Kucha tors 17/11 kl 20.20Imorgon ger Svensk Form sitt sjätte Pecha Kucha på Konserthuset.

Jag ska tala om Dystopier!

Som den här:


eller den här:
 

eller kanske den här:


Var där!

/Karin

Välkommen till Medlemsmöte

Mötet hålls på Sweco, Grubbensgatan 6 i Örebro

Torsdagen den 8 december klockan 18.00

Det kommer att bjudas på mat och vi minglar en stund innan vi avhandlar några formella frågor.

Dagordning:

- verksamhets-, förvaltnings- och revisionsberättelser
- fråga om styrelsens ansvarsfrihet för föregående tvååriga verksamhetsperiod
- val av lokalföreningens styrelse
- val av valberedning
- val av två revisorer med en suppleant
- fastställande av inkomst- och utgiftsstat samt årsavgift
-val av ledamöter till Sveriges Arkitekters stämma

VÄLKOMMEN

Anmälan senast 2 december till Elin Grönberg; gronberg(punkt)elin(at)gmail(punkt)com eller 076-142 12 13Dessutom för jag vidare ett brev från Patrik som är valberedning:
 
Sveriges arkitekter Örebro behöver en nystart!
Vi behöver tänka igenom vad det är vi vill ha föreningen till, vad den ska göra och vilket syfte den ska fylla.
Ska vi vara en förening som försöker föra en öppen och publik arkitekturdebatt, och försöka involvera intresserade delar av allmänheten?
Ska vi vara ett forum för kollegialt utbyte, och en samverkansform för att bevaka arkitektkårens intressen?
Är det rent av viktigare att vi försöker fylla en social funktion?
Behöver vi över huvud taget föreningen Sveriges arkitekter Örebro?  

Saken är den att vi står inför en lite besvärlig situation: De senaste åren har vi haft tämligen få aktiviteter, och ofta också få deltagare på de aktiviteter vi haft. Dessutom har vi nu på grund av utflyttning och andra avgångar förlorat eller står i begrepp att förlora större delen av vår styrelse, och besättningen på flera förtroendeuppdrag. Röster har förts fram om att det kanske vore bäst att låta föreningen bli vilande. Samtidigt upplever vi att det på många håll finns en stark vilja att låta föreningen leva kvar, att den har ett syfte, och att det finns många åsikter om vad detta syfte är! Så nu gäller det att få fram dessa åsikter! Vad är det vi ska göra, och hur ska vi arbeta mot det målet? Vi utlyser ett medlemsmöte....... Vi hoppas att ni vill komma hit och diskutera föreningens framtid! 

Inför detta möte har valberedningen fått i uppgift att hitta medlemmar som vill engagera sig i föreningens drift. Flera öppningar finns: Vi behöver styrelseledamöter som vill driva verksamheten framåt, stämmoledamöter som vill representera föreningen på Sveriges arkitekters årsmöte, och även några som vill ta på sig de mindre posterna som revisor, valberedning och kontaktperson för tävlingsverksamheten. Vill du engagera dig, eller vet du någon som borde tillfrågas så kontakta valberedningen: patrik(punkt)tornquist(at)sweco(punkt)se eller 019-168124

Med Vänliga Hälsningar
Patrik Törnquist
Valberedning för Sveriges Arkitekter Örebro

/genom Karin

Örebros södra vattentornFunktion: Byggdes som vattentorn, idag håller det på att byggas om till kontorshotell.

Byggår: 1888

Arkitekt: Civilingenjören Otto Fröman

Adress: Gustavsviksvägen 5-7

För lite mer än en vecka sedan var jag med Örebro byggarlag för att titta på tillbyggnaden av Södra vattentornet som Mätcenter just nu låter uppföra. Först lite historia:Prästkällan söder om staden var känd för sitt goda vatten och när man 1885 beslutade att dra vatten och avloppsledningar i Örebro var det här man placerade stadens första vattentorn. Ett 43 meter högt tryggt och stabilt stentorn med stålcisternerna som rymde 462 400 liter skulle förse Örebroarna med ledningsvatten. När man i juni 188 gjorde första provsprutningen från vattenposten utanför Stora Hotellet räckte trycket från tornet till en stråle högre än hotellets tak.Till att börja med bodde maskinisten och eldaren i tornets andra våning, de skötte de två ångpannorna som drev pumparna. 1901 blev dock ett bostadshus vid sidan av tornet färdigt. Staden växte och 1915 byggde man ett nytt högre vattentorn på norr, i närheten av Olaus Petri skolan, då fick södra vattentornet fungera som reserv.


Norra vattentornet vid OP-skolan, 1920-tal


Södra vattentornet 1903

1929 var inte heller det nog och man byggde på södra vattentornet med 4 meter, den översta, släta delen, vilket gjorde det möjligt att utvidga cisternen. På detta sätt kompletterade tornen varandra tills de båda ersattes av Svampen 1958. Det norra revs och det södra har bland annat använts som klätterväggslokal.Nu pågår ombyggnad till kontorshotell, samtidigt som man bygger till en 3-våningt glasdel för lite större kontor och servering. Det var mest tillbyggnaden vi tittade på eftersom det framför allt var fasaden på den som var färdig. Inuti pågick byggarbetet för fullt och i själva vattentornet var det svårt att se något alls.Den södra delen av tillbyggnaden hade helglasade fasader som var imponerande i sin konsekvens, medan den norra delen kombinerade puts och glas. Lite förvånande kan det tyckas att tillbyggnadens formspråk snarare tar upp de omkringliggande industribyggnaderna formspråk än vattentornets och de tillhörande husens tyngd med sin sirliga detaljering. Glaset ger en kontrastverkan, men kan kännas något anonymt. Det är NA-bygg som bygger men när man frågar om ven som har ritat blir det lite knepigare: Namn som dök upp var var White, Structor och Stig Robertsson på Studio A. Ytskikt och inredning görs av Sofia Kagg på Kajenn. Hon var även med och presenterade huset. Inuti var det dock svårt att få någon riktig uppfattning om exakt hur det skulle se ut. Men här står det bland annat att det snart ska serveras lunch och julbord i tillbyggnadens restaurang. Så jag antar att det byggs flitigt nu.

/Karin

PS. De tre första bilderna tog jag förra hösten innan tillbyggnaden startades och de tre sista är från studiebesöket för någon vecka sedan. De två mittersta kommer från Stadsarkivets bildarkiv DS


RSS 2.0