Gästföreläsare Ola Nylander 30e september

Den 30e September, kl 1730, i Örebro konsthall, ordnas det föreläsning om bostaden!
Hjärtligt välkommen gästföreläsare Ola Nylander konstnärlig professor på Chalmers, aktuell med boken Svensk bostad 1850-2000.

Föreläsningen är en del av en serie träffar under hösten med bostaden som tema. Vi kallar det Livsrum Örebro.

 

Svensk Bostad 1850-2000

"Bostad och boende är en central del av vår kulturhistoria och vår själv­förståelse. ­Bostadsbyggandet har starkt präglat de svenska städerna och vårt vardagsliv.

Svensk bostad 1850–2000 är en samlad samtida svensk bostadshistoria. Detta verk beskriver den svenska bostadens utveckling från att vara sämst i Europa vid sekelskiftet 1900, fram till en standard som är bland de allra högsta nu 100 år senare."


bild från Chalmers hemsida
 
/Joakim
 

Barnakuten USÖ

I fredags var det invigning av Barnakuten, ritad av arkitekten Bengt Folenius på Sweco Architects Örebro. Svängigt och glänsande, kul!
 http://na.se/nyheter/orebro/1.2623652-nya-barnakuten-invigdes
 
/Joakim
 
 
 
 

NA debatt om arkitektur och Örebro

Det är säkert många som redan läst detta från juli i år MEN det är ju jättekul att det skrivs om arkitektur och Örebro så jag klistrar in det här på bloggen.
 
/Joakim
 
Örebro behöver mål och visioner för arkitekturen

En kommun som växer kan inte enbart ha en plan för att bygga. En stad måste ha en strategi för hur vi utformar byggnader och offentliga rum. Många städer använder arkitekturen för att sticka ut i konkurrensen med andra. Men Örebro saknar mål och visioner för arkitekturen. Det vill vi ändra på

Kasper Salin-priset är det förnämsta priset en byggnad kan få i Sverige för sin arkitektur. Det utdelas årligen av Sveriges Arkitekter och en gång har en byggnad i Örebro fått priset. Det var 1965 då utmärkelsen gick till arkitekterna Erik och Tore Ahlsén för Medborgarhuset vid nuvarande Olof Palmes torg. Nästa år har det gått 40 år sedan Örebro fick ett betydande pris för arkitektur.

Arkitektstudenter kommer fortfarande till Örebro för att titta på byggnader och bostadsområden, men det är inte det nya Örebro som de besöker. De studerar Medborgarhuset, stjärnhusen i Rosta och Baronbackarna. Vi menar att Örebro behöver en strategi som beskriver hur vi kan höja nivån på arkitekturen. Utmaningen för kommunen, fastighetsägare, byggföretag och arkitekter ligger i att höja kvaliteten på allt som byggs i alla våra gemensamma rum.

Stockholm, Göteborg och Malmö har redan tagit fram planer för arkitekturen. Vi har mycket att vinna på att följa deras exempel och ta fram en plan för kvalitet, innovation och hållbarhet i arkitektur. Örebro tävlar i dag med andra städer i Sverige och Europa om att attrahera människor och företag. Då är arkitekturen en del av stadens varumärke. En arkitekturstrategi kan bli ett offensivt verktyg som ger oss ett försprång gentemot andra städer i Mellansverige. Det skulle komplettera och stödja det arbete som pågår med att utveckla varumärket Örebro mot visionen att bli Skandinaviens mest attraktiva medelstora stad.

Staden Bilbao i Spanien är ett exempel på hur arkitektur kan bli symbolen för en hel stad. 1997 invigdes Guggenheimmuseet som ritades av arkitekten Frank Gehry. Museet är det fysiska uttrycket för förvandlingen från industristad till kulturstad. Vilken framtida byggnad vill vi som bor i Örebro ska bli vårt eget Guggenheim? Örebro har blivit modigare. Konstutställningen Open Art och Svenska Kammarorkestern är två uttryck som sätter staden på kartan, inte bara i Sverige utan även utomlands. Vi menar att nyskapande arkitektur kan bidra till att flytta fram Örebros position ytterligare.

Trots att kommunen saknar en arkitekturstrategi ser vi positiva tecken. När det gäller det framtida kulturkvarteret och det nya resecentrum har kommunen arbetat metodiskt för att få arkitektur av hög kvalitet. En rad svenska och internationellt erkända arkitektföretag blev inbjudna att komma med kreativa förslag. Vi vill att Örebro tydliggör sina ambitioner i arkitektur- och stadsbyggnadsfrågor. Kommunen bör därför ge stadsarkitekten Peder Hallkvist i uppdrag att ta fram ett förslag till arkitekturstrategi. Strategin kan innehålla mål om att bjuda in till fler arkitekttävlingar och möjligheter att uppföra tillfällig arkitektur.

Stadsarkitekten bör även samla engagerade aktörer till ett rundabordssamtal om hur vi höjer kvaliteten på arkitekturen. Målet ska vara att lägga grunden för ett nytt Kasper Salin-pris till Örebro inom fem år.

 

Anders Ejdeholt och Viktoria Buskqvist, arkitekter och delägare, White arkitekter

 

http://na.se/asikt/debatt/1.2545969-orebro-behover-mal-och-visioner-for-arkitekturen

 


Gästföreläsare Torsten Ottesjö

Sveriges arkitekter Örebro bjuder in till information och gästföreläsare, 28 augusti, kl 18:00, på Örebro konsthall, det kommer att serveras dryck och macka

 

David Gustafsson på bygglov informerar och svarar på frågor om Attefalls huset.

Gästföreläsare Torsten Ottesjö, uppmärksammad internationellt för sitt Hus-1 och Hus-Hönshus.  

http://ottesjo.se/

...rarely do you see such thought-provoking designs on such a small scale. A stream of petite structures have hit the map recently, but these are mainly temporary [...] But when we move away from these particular examples, we seem to revert back to ‘bigger is better’. Ottesjö’s work is a great example of how scale, shown through his henhouse and Hus-1, can be downsized, whilst maintaining an interesting and functional way of living – essentially upsizing the housing typology as a whole. Evermore crucial today, given the economic need for cheaper modular dwellings...

-- Parvinder Marwaha, FRAME

 
 
 

RSS 2.0